Over ons

Visie

Wij hanteren een eigen visie, deze is geschreven door de eigenaar van de kinderopvang en speelt een belangrijke rol omdat deze uit het hart is geschreven en daarom helemaal bij onze opvang past.  Ons team draagt deze visie uit bij het neerzetten van een verantwoorde en professionele kinderopvang, waar ieder kind zich veilig voelt en de ruimte krijgt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De uitgebreide versie van onze visie ligt ter inzage in de hal van de kinderopvang of is digitaal te verkrijgen door een mailtje te sturen naar info@dewielenweide.nl.

Hieronder vindt u een paar belangrijke punten beknopt uitgelicht.

De 3R's van de Wielenweide

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen op hun eigen wijze. Dit ontstaat door kinderen vrijheid te geven hun eigen belevingen te ervaren, hen hierin de tijd te gunnen die nodig is en zichzelf te laten zijn. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, bieden wij kinderen Rust, Ruimte en Respect. Wij noemen deze de 3R's. Dit zijn de basispunten die wij willen uitdragen naar de kinderen toe. Deze 3R's zie je terug in de inrichting, in de buiten en binnen ruimte's, werkwijze en benadering van het kind en ook in onze visie naar kinderen toe.

Dit doen we in combinatie met de natuur. In de natuur is veel ruimte en heerst een landelijke rust. Vanuit rust kun je jezelf zijn, rust biedt ruimte. We leren kinderen rekening te houden met elkaar, met de natuur en met de dieren door aan te geven wanneer een kind een grens is overgegaan en uit te leggen hoe het dan wel kan.

Op onze opvang werken we met een schriftje voor baby´s tot 1 jaar, daarnaast is er een map waarin de knutselwerkjes komen en zo nu en dan een leuke anekdote, deze map kan te allen tijde worden ingekeken en krijgen de kinderen mee als ze 4 jaar zijn.

Jaarlijks vindt er een observatie plaats over de ontwikkeling van uw kind en wordt daar een verslag van gemaakt, ouders krijgen de gelegenheid n.a.v. dit verslag een afspraak te maken voor een gesprek. Voor zich spreekt dat er altijd gelegenheid is om op eigen initiatief een gesprek te plannen. Verder worden de ouders op de hoogte gehouden van organisatorische zaken, zoals voorgenomen activiteiten of de introductie van nieuw personeel via het informatiebord in de hal, nieuwsbrieven, deze site en ouderavonden.