Over ons

Afspraken en huisregels

Ruilen van dagen

Via het kopje ouderlogin kunt u ruildag(en) aanvragen, u ontvangt via de mail een acceptatie of afwijzing, hierbij kijken we naar de groepsbezetting, er zitten enkele voorwaarden aan verbonden, u ontvangt binnen 2 dagen bericht of de ruiling mogelijk is.

 •  De aanvraag voor ruildagen minimaal 10 dagen van tevoren doorgeven.
 •  Het te ruilen dag of dagdeel moet binnen 1 week voorafgaand of aansluitend op de oorspronkelijke dag of dagdeel worden opgenomen.
 • Officiële feestdagen en in de schoolvakanties kunnen niet geruild worden.
 • Bij ziekte van uw kind is er geen ruiling mogelijk.
 • Kinderen onderling kunnen niet geruild worden.

 

Huisregels van Kinderopvang de Wielenweide 

Voor een goede gang van zaken zijn er ook bij onze opvang een aantal afspraken van kracht.

1. Goede kleding is belangrijk. 

 • Ons motto is: slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel! Ouders zorgen er voor dat hun kinderen goed gekleed bij de kinderopvang komen, houdt er ook rekening mee dat het weer in de loop van de dag kan veranderen.
 • Regenkleding en overalls zijn aanwezig op de opvang.
 • Kleding met touwtjes eraan is gevaarlijk!
 • Reservekleding (b.s.o.) in het mandje in de garderobekast leggen.
 • Schoenen/laarsjes in de garderobekast in de hal leggen.
 • Ouders moeten zelf de jas ophangen en de tas uitpakken
 • Graag alles voorzien van naam jassen, tassen, flessen, etc
 • Reservekleding (0/4 jaar) in het mandje in de sanitaire ruimte leggen.

2. Ouders verantwoordelijk bij halen en brengen.

 • Om duidelijkheid in verantwoordelijkheid te schetsen wanneer de leidster en de ouder aanwezig is, wordt gesteld dat zolang de ouder er is, hij of zij verantwoordelijk is voor het (handelen) van het kind. 
 • Bij het afscheid nemen ’s morgens wordt geadviseerd dit niet te lang te laten duren, dit is voor het kind het beste.

3. Erop uit!

Wij gaan er graag op uit. Wij letten hierbij op het volgende:

 • Bij het aankleden houden wij rekening met het weer. Als de zon lekker schijnt, gaat zonnebrand mee.
 • Als we een uitstapje maken dan hoort u dit van ons.

4. Voeding.

 • Borstvoeding moet gekoeld worden aangeleverd.
 • Flesvoeding mag nog niet zijn aangemaakt.
 • Flessen en spenen worden goed gereinigd aangeleverd.
 • Aan het einde van de dag gaan daarom de gebruikte flessen mee naar huis. ’s   morgens een schone fles afgeven, deze wordt overdag in de koelkast bewaard.
 • Ouders zorgen er voor dat de spenen goed zijn (ook die om te slapen).

5. Algemeen.  

 • Als een kind niet komt, dient dat zo vroeg mogelijk doorgegeven te worden.
 • Ouders of de opgegeven noodopvang (grootouders, familie enz) dienen bereikbaar te zijn voor evt. noodgevallen. Ouders zorgen er voor dat de contactgegevens van deze personen bekend zijn gemaakt aan de Wielenweide.
 • Als het kind door iemand anders wordt opgehaald, dit van tevoren bij een leidster doorgeven.

6. Bij ziekte blijft het kind thuis.       

 • Kinderen zijn ziek als ze meer dan 38,5 graden koorts hebben. Bij verhoging (tot 38,5 graden) wordt gevraagd het kind op te halen als het welbevinden van de kinderen ook niet goed is (veel huilen, niet kunnen slapen, alleen op schoot willen zitten).
 • Wanneer er meerdere kinderen diarree hebben of een besmettelijke ziekte met open wondjes wordt verzocht de kinderen op te halen.
 • Er wordt verzocht de open wondjes van kinderen te bedekken. Wanneer dit niet mogelijk is, is overleg met een leidster van de kinderopvang nodig om te bezien of het kind kan komen.
 • Bij ziekte worden de richtlijnen van de GGD gevolgd.